Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu (pokój nr 5)

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą byc pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty zwiazane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na forme wskazana we wniosku. Wnioskodawca powinien byc poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., Dz. U. nr 112, poz. 1198)

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje sie w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Zgodnie z art.59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. Nr 69, poz.415 z 2008r.) w związku z
art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112, poz. 1198 ze zm.)
wykazy pracodawców i osób, z którymi zostały zawarte umowy
w sprawach:
- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- refundacji składek ZUS,
- refundacji części wynagrodzenia osób zatrudnionych w formie
prac interwencyjnych lub robót publicznych,
- organizacji stażu,
- organizacji przygotowania zawodowego

podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 23-11-2015 13:27:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 23-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 23-11-2015 13:32:01