Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podstawy prawne

Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o szereg ustaw, rozporządzeń i regulaminów, które ustalają zasady działania Urzędu w różnych aspektach. Podstawą pracy Urzędu jest Regulamin Organizacyjny określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład. Z Regulaminu wynika, iż PUP realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach. Zasady gospodarki finansowej PUP uregulowane są w przepisach ustawy o finansach publicznych. Prawa i obowiązki pracowników PUP regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Pozostałe ustawy i rozporządzenia to m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy;
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • ustawa o samorządzie powiatowym;
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej;
 • ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ;
 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisy wykonawcze do ustawy;
 • ustawa o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi;
 • ustawa o rachunkowości i przepisy wykonawcze do ustawy;
 • ustawa Prawo Zamówień Publicznych;
 • inne obowiązujące przepisy w zakresie działania i odpowiedzialności Głównego Księgowego;
 • ustawa o ochronie danych osobowych;
 • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • inne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 20-11-2015 13:13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 20-11-2015 13:14:03