Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-11-14 15:40:16 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-11-14 15:39:53 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-11-14 15:37:05 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-11-14 15:36:48 dodanie dokumentu
Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2017 roku Radosław Bielejewski 2017-11-14 15:35:37 edycja dokumentu
Wolne środki na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych Radosław Bielejewski 2017-10-25 12:20:55 dodanie dokumentu
Terminy wypłat 2017/201 r. Radosław Bielejewski 2017-10-19 13:09:31 edycja dokumentu
UWaga nabór zamknięty!Nabór wniosków o organizację staży z programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2017 Radosław Bielejewski 2017-10-19 13:03:59 edycja dokumentu
Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2017 roku Radosław Bielejewski 2017-10-16 13:24:49 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-10-16 13:18:50 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-10-16 13:18:24 dodanie dokumentu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH! Radosław Bielejewski 2017-10-13 12:34:35 dodanie dokumentu
Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika/ków i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Radosław Bielejewski 2017-09-13 12:07:11 dodanie dokumentu
Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2017 roku Radosław Bielejewski 2017-09-11 13:43:27 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-09-11 13:36:30 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-09-11 13:35:50 usunięcie dokument
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-09-11 13:35:24 dodanie dokumentu
Uwaga! Zmiana adresów e-mail do pracowników Urzędu Pracy Radosław Bielejewski 2017-08-29 15:53:36 edycja dokumentu
Uwaga! Zmiana adresów e-mail do pracowników Urzędu Pracy Radosław Bielejewski 2017-08-29 15:50:15 edycja dokumentu
Uwaga! Zmiana adresów e-mail do pracowników Urzędu Pracy Radosław Bielejewski 2017-08-29 15:49:30 edycja dokumentu
Uwaga! Zmiana adresów e-mail do pracowników Urzędu Pracy Radosław Bielejewski 2017-08-29 15:48:58 dodanie dokumentu
Informacje ogólne - kontakt do działów urzędu pracy Radosław Bielejewski 2017-08-29 15:43:30 edycja dokumentu
Awaria centrali telefonicznej! Radosław Bielejewski 2017-08-22 13:51:32 usunięcie dokument
Awaria centrali telefonicznej! Radosław Bielejewski 2017-08-22 07:25:44 edycja dokumentu
Awaria centrali telefonicznej! Radosław Bielejewski 2017-08-22 07:25:19 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-08-16 14:33:03 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-08-16 14:32:41 dodanie dokumentu
Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2017 roku Radosław Bielejewski 2017-08-16 14:31:37 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-07-10 13:52:01 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-07-10 13:51:14 usunięcie dokument
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-07-10 13:51:01 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-07-10 13:50:32 dodanie dokumentu
Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2017 roku Radosław Bielejewski 2017-07-10 13:34:15 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-06-09 12:45:23 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-06-09 12:44:54 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-06-09 12:44:27 usunięcie dokument
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-06-09 12:43:52 edycja dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy Radosław Bielejewski 2017-06-09 12:38:08 dodanie dokumentu
Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie międzychodzkim Radosław Bielejewski 2017-06-09 12:37:44 dodanie dokumentu
Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2017 roku Radosław Bielejewski 2017-06-09 12:36:39 edycja dokumentu