Podstawy prawne

Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o szereg ustaw, rozporządzeń i regulaminów, które ustalają zasady działania Urzędu w różnych aspektach. Podstawą pracy Urzędu jest Regulamin Organizacyjny określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład. Z Regulaminu wynika, iż PUP realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach. Zasady gospodarki finansowej PUP uregulowane są w przepisach ustawy o finansach publicznych. Prawa i obowiązki pracowników PUP regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Pozostałe ustawy i rozporządzenia to m.in.:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bielejewski 20-11-2015 13:13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Bielejewski 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bielejewski 20-11-2015 13:14:03