Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych WRPO 2017

Z dniem 06.04.2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (III)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

     

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 748 80 25 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. 17 Stycznia 143 (pok. nr 10).

Załączniki do pobrania

1 1. Wniosek o organizację prac interwencyjnych.docx (DOCX, 11KB) 2017-04-06 13:27:32 80 razy
2 2. Formularz de minimis.pdf (PDF, 15KB) 2017-04-06 13:27:32 79 razy
3 3. Krajowa oferta pracy.doc (DOC, 15KB) 2017-04-06 13:27:32 80 razy
4 4. Wniosek o zwrot kosztów.doc (DOC, 11KB) 2017-04-06 13:27:32 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bielejewski 06-04-2017 13:27:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bąbala 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bielejewski 06-04-2017 13:27:32