Nabór wniosków o organizację staży w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu OperacyjnegoZ dniem 03.04.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie rozpoczyna nabór wniosków na organizację staży

w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (III)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w ramach którego uczestnikami mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby w wieku 50 lat i więcej.

Powyższa forma realizowana będzie według przedstawionego harmonogramu:

 

STAŻ (6 miesięcy)
Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Ilość osób
2 maja 2017 31 października 2017 7
1 czerwca 2017 30 listopada 2017 7
3 lipca 2017 31 grudnia 2017 7
1 sierpnia 2017 31 stycznia 2018 7
1 września 2017 28 lutego 2018 8
2 października 2017 31 marca 2018 7
2 listopada 2017 30 kwietnia 2018 9
52 ogółem
 
Wnioski można składać w siedzibie PUP w Międzychodzie w godzinach od 730 do 1530
w Sekretariacie lub pok. nr 10.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Bielejewski 04-04-2017 15:15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Paś 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Radosław Bielejewski 04-04-2017 15:16:45